Särskilda villkor för vår prisgaranti

TeleMer erbjuder sina telefonikunder en prisgaranti. Den innebär att vi prismatchar erbjudanden som kunder får av andra operatörer. Kund skall styrka erbjudandet skriftligt ifrån den part som tillhandahåller erbjudandet. I det fall TeleMer väljer att inte prismatcha erbjudandet så har kund rätt att säga upp sitt avtal med TeleMer utan uppsägningstid oaktad bindningstid. Prisgarantin omfattas inte av tidsbegränsade erbjudande eller begränsade erbjudanden i form av ”först till kvarn…”. Prisgarantin gäller under 24 månader från det att den tecknas och kundens telefonabonnemang förlängs med motsvarande avtalstid.