Teknisk support

Mobil hemtelefoni

Felsökning

Nedanför finner du svar på det vanligaste frågorna vid fel med din digitala hemtelefoni.


Vad upplever du för fel?


Telefonen startar inte efter laddning
Endast nödsamtal

Ingen service/endast nödsamtal

 1. Öppna meny genom att trycka ”Meny/Menu” eller ”OK”
 2. Välj "Inställningar/Settings"
 3. Gå till alternativ 4 "Basenhet/Base"
 4. Välj alternativ 1 "Nätverk/Network"
 5. Börja med alternativ 2 "Läge/Mode". Här ska "Auto" eller "UMTS/WCDMA" vara vald
 6. Gå sedan ett steg tillbaka och välj alternativ 1 "Välj nätverk/Select Network). Här skall ni först pröva ”Auto”, fungerar inte det skall ni välja alternativet ”Manuellt/Manual” och sedan välja ”3 SE”
 7. Har ni fortfarande problem, så starta om både handenheten och basenheten

Lokalisera basenhet

Lokalisera basenhet

 1. Öppna meny genom att trycka ”Meny/Menu” eller ”OK”
 2. Välj "Inställningar/Settings"
 3. Gå till alternativ 3 "Telefon/Handset"
 4. Välj alternativ 1 "Registrera telefon/Register handset"
 5. Välj ”Basenhet 1/Base 1" (eventuellt behöver ni ange ”SYSTEM PIN”, det är "0000" dvs fyra nollor)
 6. När det står ”Registrerar/Registering” på telefonens display så håller ni inne mittenknappen på basenheten (den som ser ut som en prick som sänder signaler)
 7. KLART
Inget/skadat/ogiltligt SIM

Inget/skadat SIM

 1. Testa att starta om telefonen.
 2. Stäng av telefonen och ta ut SIM-kortet. Sätt sedan tillbaka SIM-kortet och starta telefonen.
 3. Testa SIM-kortet i en annan telefon.
 4. Kvarstår felet efter att ha testat annan telefon så måste ni kontakta vår kundtjänst för beställning utav nytt SIM-kort.


Ogiltligt SIM

 • Detta kan bero på att SIM-kortet är inaktiverat. Kontakta kundtjänst på 0770-17 70 78 för aktivering.

Utlandssamtal

Nedanför finner du instruktioner för hur du ringer samtal till utlandet.

Utlandsväxeln

 1. Slå nummer 010-5508090 och tryck den gröna telefonluren (ni ska ringa detta numret).
 2. Invänta kopplingston
 3. Slå in "00" samt det utlandsnummer som skall ringas upp, följt utav # (här får du INTE slå grön lur)
 4. Numret rings upp och ni kan prata

Vidarekoppling


Man kan göra tre stycken olika vidarekopplingar. Instruktioner på hur du kopplar in och ur alla tre finner du nedanför:

Direkt vidarekoppling

 • 1. Tryck på "Meny"
 • 2. Välj inställningar och tryck sedan på "OK"
 • 3. Välj "Samtal" och tryck sedan på "OK"
 • 4. Välj "Samtalsval" och tryck sedan på "OK"
 • 5. Välj "Vidarekoppla" och tryck sedan på "OK"
 • 6. Välj "Röstsamtal", tryck på "OK" och välj sedan "Aktivera" och knappa in numret det skall vidarekopplas mot.
 • 7. Nu skall det vara klart!

Vidarekoppling vid ej svar:

 • 1. Tryck på "Meny"
 • 2. Välj inställningar och tryck sedan på "OK"
 • 3. Välj "Samtal" och tryck sedan på "OK"
 • 4. Välj "Samtalsval" och tryck sedan på "OK"
 • 5. Välj "Vidarekoppla" och tryck sedan på "OK"
 • 6. Välj "Inget svar", tryck på "OK" och välj sedan "Aktivera" och knappa in numret det skall vidarekopplas mot.
 • 7. Nu skall det vara klart!

Vidarekoppling vid upptaget:

 • 1. Tryck på "Meny"
 • 2. Välj inställningar och tryck sedan på "OK"
 • 3. Välj "Samtal" och tryck sedan på "OK"
 • 4. Välj "Samtalsval" och tryck sedan på "OK"
 • 5. Välj "Vidarekoppla" och tryck sedan på "OK"
 • 6. Välj "Vid upptaget", tryck på "OK" och välj sedan "Aktivera" och knappa in numret det skall vidarekopplas mot.
 • 7. Nu skall det vara klart!

För att koppla ur dina vidarekopplingar så trycker du bara på "Avbryt v.k."

Röstbrevlådan


För att lyssna av lämnade meddelanden så ringer man: 133

För att komma till röstbrevlåde-menyn så ringer man samma ovanstående nummer och vänta tills alla meddelanden har spelats upp eller tryck 5 när du hör en röst prata (ett icke inspelat meddelande)

Huvudmeny:

 • 5) För att ändra inställningar
 • 0) Hjälp

Meny för ändra inställningar:

 • 1) Ändra Hälsningsmeddelande
 • 2) Ändra din personliga kod
 • 3) För att koppla ur sms-avisering
 • 4) För att att aktivera missade samtal
 • 8) För att koppla ur röstbrevlådan
 • 9) För att återgå till huvudmeny

OBS! Tänk på att vi måste ha aktiverat tjänsten på ert abonnemang för att den skall fungera.

Chatta med oss

Kontakta oss gärna på chatten om du har några frågor eller funderingar! Starta chatt

Support

Behöver du hjälp med att felsöka? Ring vår kundservice på 0770-177078

Mina sidor

Mina sidor kan du se dina fakturor samt alla utgående samtal.